Kontakt

Budujemy dla Ciebie lepszą i bezpieczniejszą cyfrową przyszłość.

Increase2.co S.A.

ul. Wadowicka 7
30-347 Kraków

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmiescie w Krakowie, pod numerem

KRS 0000875851
NIP 679-321-00-13
REGON 387791480

Kapitał zakładowy w wysokości 2 982 000,00 złotych, opłacony w calości.

Masz pytania? Napisz!